ศาลจังหวัดรัตนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดรัตนบุรี เลขที่ 301 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044599 839-40 โทรสาร.044599 838 E-mail rtbc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดรัตนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด ๑๒ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ