ศาลจังหวัดรัตนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดรัตนบุรี เลขที่ 301 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044599 839-40 โทรสาร.044599 838 E-mail rtbc@coj.go.th

ศาลจังหวัดรัตนบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดรัตนบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เอกสารแนบ