ศาลจังหวัดรัตนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดรัตนบุรี เลขที่ 301 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044599 839-40 โทรสาร.044599 838 E-mail rtbc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ผบ.304/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.456/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.663/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.355/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.376/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.377/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.378/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.386/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.387/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.388/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.397/61
ไกล่เกลี่ย ชี้สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.52/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
สว.(พ)1/57
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.441/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
เวลา 13.30 น.
อ.446/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.587/61
คุ้มครองสิทธิ/นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.