ศาลจังหวัดรัตนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดรัตนบุรี เลขที่ 301 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044599 839-40 โทรสาร.044599 838 E-mail rtbc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
อ.761/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.967/60
คุ้มครองสิทธิ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2557/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2558/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2559/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2560/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2561/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2562/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2563/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.913/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.189/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.190/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.191/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.192/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.630/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.664/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.685/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.693/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1162/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.844/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.848/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ+ประก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.193/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2523/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2810/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.302/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.350/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.351/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.352/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.602/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.625/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.626/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.657/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.661/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.663/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.683/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.687/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.691/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.692/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)