ศาลจังหวัดรัตนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดรัตนบุรี เลขที่ 301 หมู่ 12 ถนนรัตนบุรี - ทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โทร.044599 839-40 โทรสาร.044599 838 E-mail rtbc@coj.go.th


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
อ.177/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.637/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1014/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1015/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1016/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1017/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1023/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.373/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.907/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.908/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.909/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.941/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.949/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.950/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.951/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.952/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.457/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.459/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.475/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.605/60
คุ้มครองสิทธิ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.663/60
คุ้มครองสิทธิ/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.725/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.726/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.617/60
ไกล่เกลี่ยฯ/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.906/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.945/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.946/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.947/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.948/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.953/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.954/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.271/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.691/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ